عضویت

انجمن ایرانیان خانواده اي بزرگ و ايران كوچكي است كه ما به توسعه آن مي انديشيم

انجمن ایرانیان استرالیای غربی توسط خانواده های ایرانی مقیم و بعنوان یک موسسه فرهنگی ،اجتماعی و غیرانتفاعی تاسیس شده است تا مرکزی برای ارتباط و همکاری و همیاری ایرانیان مقیم باشد و با برگزاری برنامه های فرهنگی اجتماعی و آموزشی در حفظ و ترويج فرهنگ ايراني و زبان پارسي و حتی الامکان رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مقیم تلاش نماید و هم در صورت لزوم بعنوان رابطي بين جامعه ایرانیان مقيم و دولت استراليا عمل نمايد

انجمن همچنين برای با هم بودن هرچه بیشتر بهتر و موثرتر ایرانیان مقیم تلاش می کند تا هموطنان مقیم با هم به حل مسايل و مشكلات يكديگر و خصوصا تازه واردين بپردازند. شکی نیست که گسترش فعالیت و خدمات انجمن و برنامه ریزی برنامه های آینده بدون حمایت و مشارکت همگان محقق نمی شود و عضويت هر ايراني مقيم استرالياي غربی كه به معني همكاري و حمايت و مشاركت فرد عضو در برنامه ها و خدمات انجمن نيز هست مایه ارتقاء کیفی و کمی خدمات و برنامه های اين مجموعه است. لذا انجمن ایرانیان استرالیای غربی از همه ایرانیان مقیم برای عضویت دعوت می نماید تا با حضور خود در جمع خانواده بزرگ ایرانیان استرالیای غربی در توسعه فعالیتها و خدمات و بهبود کیفی و کمی آن سهیم باشند

محيط انجمن محيطي خانوادگی و براي حضور و مشاركت همه ايرانيان با هر مرام و ايده و سليقه اي كه دارند می باشد. محیطی که اعضاء و همه شرکت کنندگان در مجالس و برنامه ها با احترام به مرام و آرمانهاي يكديگر در محيطي صميمانه با هم و در كنار هم ارزشهاي فرهنگ والاي ايراني را پاس می دارند و تا حد امكان به يكديگر ياري می رسانند

اعضای انجمن با عضویت خود علاوه بر”مشاركت درفعاليتهاي اجتماعي” و”موثر بودن دربهبودعملكرد انجمن” به اتحاد ،هماهنگی و همبستگی هر چه بیشتر میان ایرانیان مقیم استرالیا کمک می نمایند و موجب می شوند که انجمن از توان بیشتری برای فعالیت های زیربنایی خود در جهت رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مقیم استرالیا برخوردار باشد و بتواند به همه از جمله ایرانیان تازه وارد ارایه خدمت نماید

انجمن ایرانیان استرالیای غربی بخشی از اتحادیه ایرانیان است. عضویت در اتحادیه ایرانیان جز شرط سنی حداقل هفده سال شرط خاص دیگری ندارد و همه هموطنان مقیم استرالیای غربی می توانند عضو اتحادیه باشند و در فعالیت ها و برنامه های انجمن شرکت و مشارکت نمایند

مزایای عضویت عبارتند از

امكان شركت در برنامه ها و استفاده از خدمات
مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي
حمایت از برگزاري برنامه های اجتماعی و فرهنگی
امكان عضويت و فعاليت در شورای مدیریت
موثر بودن در شكل دادن و ارتقاء كيفي جشن ها و مراسم
امكان عضويت در تيم داوطلبين افتخاري و خدمت به هموطنان
دريافت بهنگام اخبار مربوط به برگزاري برنامه ها
اولوييت داشتن در حضور و رزرو بليط برنامه ها
استفاده از تخفیف ویژه اعضاء در برنامه های انجمن
داشتن حق رای و شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات

Filename / LinkSize
1907_ICWA RULES.pdf668.58 Kb
ICWA-Board-Code-of-Conduct.pdf779.1 Kb