داوطلبین افتخاری

عبادت بجز خدمت خلق نیست

اعضای داوطلب نقشي حیاتی در جامعه ايفا و با ارايه خدمات خود تاثیری چشمگير در جامعه به جا می گذارند. گذشته از اينكه یکی از بهترین و زیباترین کارها کمک به دیگران است و هیچ انسانی نیست که کمک کردن به دیگران را دوست نداشته باشد. كمك به ديگران موجب خشنودي خداوند و بنوعي عبادت اوست و بويژه اگر به جا و درست و موثر باشد و بتواند مشكلي از مشكلات زندگي اعضاي جامعه را حل كند موجب مي شود تا دريافت كنندگان اين كمك ها نيز بنوبه خود تلاش كنند متقابلا به ديگران كمك كنند و گرهي از كار كسي بگشايند و در جمع ايجاد محيط فردي و خانوادگي و اجتماعي بهتري را سبب مي گردد. ارايه خدمت داوطلبانه براي داوطلبين بنوعي تجربه كاري هم هست و شرايط آشنا شدن با افراد جديد را علاوه بر “ايجاد امكان كمك به ديگران” فراهم مي كند
خدمات انجمن با همت داوطلبين افتخاري كه قوه محركه و نيروي كار انجمن را تشكيل مي دهند ايجاد شده و ارايه مي شود. داوطلبين كار افتخاري براي ارايه خدمات خود حقوق دريافت نمي كنند و تمامي خدمات خود را بدون توقع دريافت هيچ وجهي انجام مي دهند اگرچه در بعضي موارد ممكن است لازم باشد كه استفاده كننده از خدمت مبلغی -در جهت تامين هزينه هاي غير قابل اجتباب ارايه خدمت- به انجمن بپردازد

داوطلبين محترم لازم است “گواهي عدم سوء پيشينه” و در صورت لزوم “مجوز كار با كودكان” داشته باشند و متعهد مي شوند كه حداقل دو تا چهار ساعت در هفته (بسته به نوع خدمت و وقت آزاد داوطلب) را به ارايه خدمت اختصاص دهند و به وقت نياز در دسترس باشند. داوطلبين غيرعضو لازم است ابتدا عضويت انجمن را بپذيرند. براي عضو شدن در انجمن اینجا را کلیک کنید. اعضاي انجمن مي توانند با تكميل و ارسال فرم زیر در فهرست داوطلبين افتخاري ثبت نام كنند

Filename / LinkSize
ICWA_VolunteerRegistrationForm.pdf279.57 Kb
VolunteeringAustralia_NationalStandards.pdf242.5 Kb

فهرست مسوولیتها و خدمات موردنیاز برای پذیرش و انجام توسط داوطلبین افتخاری به شرح زیر است


همكاري در برگزاري برنامه هاي اجتماعي

كمك در برگزاري برنامه هاي اجتماعي و گردهماييها شامل موارد زير
 
اطلاع رساني در خصوص برنامه ها
چيدن ميز و صندلي و دكوراسيون سالن قبل از اجراي برنامه
كمك در آشپزخانه و تهيه و توزيع چاي و قهوه و غذا
كنترل بليط
راهنمايي ميهمانان
جمع كردن ميز و صندلي و دكوراسيون سالن و نظافت پس از اتمام برنامه
مراقبت از كودكان در طول اجراي برنامه ها


همكاري در ارایه خدمات پشتيباني

رسيدگي و کمک به مهاجران تازه وارد با ارائه مشاوره و اطلاعات موردنیاز و غيره شامل موارد زير
 
مددکاري
مشاوره در امور رزومه و مصاحبه شغلي
مشاوره كاريابي
مشاوره اجاره و خريد مسكن
مشاوره آموزش و پرورش کودکان


همكاري در مراقبت از سالمندان و معلولين

كمك به افراد مسن ،ناتوان و يا بيمار شامل
 
كمك در حمل و نقل
همراهي و كمك در خريد
كمك در كارهاي خانه
بازديد از افراد مسن ،ناتوان و يا بيمار


همکاری در مدرسه زبان پارسی

چيدن و برچیدن ميز و صندلي کلاسها
مراقبت از كودكان در زمان زنگ تفریح
كمك معلمي