نمایشگاه هنر ایران زمین

نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران زمین

اول آگوست ۲۰۲۳ تا ۲۹ آگوست ۲۰۲۳

زمان : از ساعت 9:30 صبح تا 5 عصر

مکان:  Venue: Perth Cultural Centre,
Perth WA 6000
Location map

  ورودی برای عموم به صورت رایگان می باشد

برای  ثبت نام و شرکت در کاگاههای آمورشی لطفا  اینجا را کیک کنید

زمان گارگهاهی آموزشی

Sat 5th Aug 2023, 9:30 AM – 1:00 PM AWST

Sat 26th Aug 2023, 9:30 AM – 1:00 PM AWST