اشتراک ایمیل

برای اشتراک در فهرست دریافت ایمیل از فرم زیر استفاده کنید و با دریافت ایمیل های ما از اخبار و برنامه ها مطلع شوید.
به هنگام تکمیل فرم، اگر مایلید ایمیل های مربوط به برنامه های انجمن نظیر جشن چهارشنبه سوری و عید نوروز و سیزده بدر و برنامه های شبکه متخصصین را دریافت کنید گزینه انجمن و اگر مایلید ایمیل های مربوط به برنامه های مدرسه زبان پارسی برایتان ارسال شود گزینه مدرسه زبان پارسی را انتخاب کنید.
ضمنا در هر زمان که مایل باشید می توانید تنظیمات اشتراک خود را تغییر داده یا آنرا لغو کنید.

Subscribe to Our Mailing List

* indicates required/
( mm / dd )
Iranian Association Divisions