به روایت تصویر

تصاویر گرفته شده از برخی برنامه های قبلی انحمن در زیر تقدیم شده است. متاسفانه از بیشتر برنامه های برگزار شده تصویری گرفته نشده و وجود ندارد. عزیزانی که احتمالا چنین تصاویری در اختیار دارند می توانند در صورت تمایل آنها را برای اضافه شدن به آلبوم زیر ارسال فرمایند