برنامه های اجتماعی و فرهنگی

بازی گروهی برای کودکان Playgroup sessions for Persian speaking families with toddlers & young children up to the age of
میهمانی شام ایرانی روز شنبه بیست و یکم نوامبر ساعت پنج الی هشت شب شرکت کنندگان برای مشارکت در پذیرایی
بازی فوتبال تفریحی هفتگی برنامه بازی فوتبال تفریحی تیم پرشین لاینز یونایتد روزهای یکشنبه عصر (در صورت مناسب بودن وضعیت
محفل شعر فارسی محفل شعرفارسی روز جمعه سی ام اکتبر دوهزار و بیست از ساعت شش الی هشت شب برگزار

پوستر برنامه ها

Filename / LinkSize
201017 Persian Playgroup272.87 Kb
201121 Persian Dinner664.38 Kb
Persian Lions United Weekly Soccer97.25 Kb