به روایت فیلم

ویدیوهای گرفته شده از برخی برنامه های قبلی انجمن در زیر تقدیم شده است. متاسفانه از بیشتر برنامه های برگزار شده فیلمی گرفته نشده و وجود ندارد. عزیزانی که احتمالا چنین تصاویری در اختیار دارند می توانند در صورت تمایل آنها را برای اضافه شدن به آلبوم زیر ارسال فرمایند