شبکه متخصصین

Iranian Professionals Network

شبکه متخصصین ایرانی بعنوان بخشی از فعالیت انجمن ایرانیان استرالیای غربی به منظور ایجاد زمینه همکاری و تبادل دانش و تجربه متخصصین ایرانی شامل کارشناسان، مشاوران، اساتید و دانشجویان، معلمین، استادکاران، صاحبان کسب و کار، پزشکان و سایر متخصصین در استرالیای غربی تشکیل شده است و با برگزاری برنامه های فرهنگی و کارگاه های آموزشی و ایجاد شرایط و محیطی مناسب برای شبکه سازی و به اشتراک گذاری دانش و تجربه، برای پیشرفت شخصی و حرفه ای، تقویت مهارت های شغلی، بهبود و رشد کسب و کار و زندگی اجتماعی اعضاء تلاش می نماید


Team Leader: Dr. Mohammad Bahar
Info Email: ipn@icwa.org.au
Telegram Group: https://t.me/ipnwa
IPN facebook page: facebook.com/IranianProfessionalsWA
آدرس: شماره هشتاد. خیابان آلبرت. محله اوزبورن پارک. شهر پرت

برنامه ها و کارگاههای آموزشی

ثبت نام و رزرو قبلی برای شرکت در کارگاه های آموزشی شبکه متخصصین و همه برنامه های دیگرانجمن الزامی است

Filename / LinkSize
201001_IPN_Python-Practical-Courses.jpg205.5 Kb

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره های آموزشی اینجا را کلیک کنید